Kürtün HES

Kürtün HES ve barajı, Harşit Çayı akışından faydalanarak elektrik üretmek üzere 2003'te faaliyetlerien başlamıştır. 

Kürtün HES, düşey Francis türbinli 2 adet 42,5 MW'lık üniteden oluşan yarı gömülü bir tesis olup toplam kurulu gücü 85 MW'tır.

Kürtün HES, Gümüşhane ili Kürtün ilçesinde Harşit Çayı üzerinde Tirebolu - Torul transit yolu yakınında dağlık bir arazide bulunmaktadır. Kürtün HES ve barajı, Akköy HES'in membasında ve Torul HES'in mansabında yer almaktadır.